top of page

Hadassah Dentistry Exchange Program

 

 

שטרסבורג

חילוף סמסטריאלי לדוברי צרפתית בשנים הקליניות בלבד!

קיימת עדיפות לשנה חמישית\שישית.

 

החילופים מתאפשרים לטווח ארוך יחסית של עד 3 חודשים +\-.

לעת עתה, זוהי תוכנית החילופים היחידה המאפשרת לסטודנט לטפל באוכלוסיה המקומית ולהשתלב בתוכנית הלימודים של האוניברסיטה בשטרסבורג. שלא כמו בארץ, רוב הפציינטים מגיעים לבד לטיפול בקליניקת הסטודנטים (הסטודנטים כמעט ולא לוקחים חלק בגיוס), ולכן גם קיימת עבודה קלינית רבה המבוצעת על ידי הסטודנטים. "הפציינטים עומדים בתור לטיפול".

 

חשוב לציין שהוצאות המגורים (מעונות) והלימודים הן על חשבון הפקולטה המארחת. כרטיס הטיסה והקניות עליכם. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלי בכל עת. Dent.exchange_jsms@aguda.org.il

 

bottom of page