top of page

מידע כללי

תוכניות החילופים מתחלקות ל2 קטגוריות:

 

חילופים פורמליים: דרך אלפא אומגה או דרך אוניברסיטת שטרסבורג בצרפת (בעתיד ייתכנו שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות נוספות). 

משך החילופים:

דרך אלפא אומגה - עד שבועיים. דרך אוניברסיטת שטרסבורג - עד סמסטר.

 

על הסטודנט לדאוג לכרטיסי טיסה, הסדרי הגעה ויצירת קשר עם הנציג במדינה הנבחרת. 

אין צורך בתשלום עבור החילופים.  

כמו כן, במרבית המקרים, הסדרי המגורים אינם בתשלום ולוח הזמנים נקבע בתיאום עם הסטודנט.  

 

חילופים לא פורמליים: דרך קשרים עם בתי ספר, מחלקות ומרפאות ברחבי אירופה וארה"ב שלא על בסיס קבוע.

משך החילופים: עד מספר שבועות, כתלות במקום ובמקרה. 

 

על הסטודנט לדאוג לכרטיסי הטיסה, להסדרי ההגעה למקום החילוף ולמגורים. אנו נדאג להרשמה ולתיכנון לוח הזמנים אל מול המחלקות\בתי הספר בהתאם לבקשת הסטודנט.    

 

 * להמשך עיון בתוכניות החילופים בחרו בדף המתאים בתפריט העליון. 

 

bottom of page