top of page

המטרה המרכזית של תוכניות החילופים ברפואת שיניים היא לאפשר לכם לטעום פרקטיקה שונה וברמה בין לאומית, וכל זאת תוך חיזוק הקשר שלנו עם מרכזים בינלואומיים שונים. חילופים אלו יאפשרו לכם לחוות ממקור ראשון טכנולוגיות, שיטות עבודה, פרוצדורות וחומרים חדשים שלא תפגשו בארץ, ובכך להעריך מחדש את הניסיון והידע שצברתם בפקולטה לרפואת שיניים בהדסה. יש לציין כי חלק מהחילופים כוללים צפייה בלבד. 

 

אנו מקווים שניסיון זה יוביל ליצירת קשרים חדשים עם מחלקות ורופאים מן הדיציפלינות השונות ברפואת השיניים בעולם, ובכך נתרחב ונאפשר שירותי חילופים מעבר לאירופה וארה"ב. 

 

תוכניות החילופים הקיימות כיום מתחלקות לחילופים פורמליים ולא פורמליים.

 

 

 

 

bottom of page